ASP.NET Core 2 biztonság OAuth2 és OpenId használatával 3. rész SQL Server migration

Published on 26 February 2019

Ebben a bejegyzésben megismerjük, hogy az előzőekben bemutatott in-memory tárolók tartalmát hogyan tudjuk SQL Serverre mozgatni Entity Framework Core használatával. Első lépésben ehhez szükségünk lesz néhány NuGetre, amit adjunk hozzá a Choam.IDP projekthez:

dotnet add Choam.IDP package IdentityServer4.EntityFramework
dotnet add Choam.IDP package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
dotnet add Choam.IDP package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Ha ezzel megvagyunk, akkor a Choam.IDP projekt appsettings.json állományában állítsuk be a connectionStringet. A Choam.ERP.API appsettinsgéből átmásolhatjuk nyugodtan, de módosítsuk egy kicsit és ne ugyanazt az adatbázist használjuk, hanem egy másikat, mondjuk ChoamProjects.IDP-t:

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Warning"
  }
 }, 
 "ConnectionStrings": {
  "projectDbConnectionString": "Server=(localdb)\\mssqllocaldb;Database=ChoamProjects.IDP;Trusted_Connection=True;"
 }
}

Térjünk át a Startup.cs-re, ahol szükséges lesz megfelelően beállítani az alkalmazást a Configuration segítségével. Ezt is másoljuk ki nyugodtan az Choam.ERP.API-ból:

public class Startup
{
  public IConfiguration Configuration { get; }

  public Startup(IConfiguration configuration)
  {
    Configuration = configuration;
  }

  ...
}

Ha ez megvan, akkor a ConfigureServices metódusban az in-memory services-t át kell irányítanunk az SQL Serverre. Minden in-memory bejegyzést távolítsunk el, és használjuk az SQL Servert helyette. Első körben adjunk hozzá egy úgynevezett ConfigurationStore-t és egy OperationalStore-t. Előfször építsük fel a db contextet, adjuk meg a connectionStringet és azt az assembly-t, amelyiken a migration-ök találhatók. Az előbbi store a konfigurációs, míg az utóbbi az operational információkat fogja tartalmazni:

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
  var assemblyThatContainsMigrations = typeof(Startup).GetTypeInfo().Assembly.GetName().Name;
  services.AddMvc();
  services.AddIdentityServer()
    .AddDeveloperSigningCredential()
    .AddTestUsers(Config.GetUsers())
    .AddConfigurationStore(options =>
    {
      options.ConfigureDbContext = builder =>
        builder.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("IdpDbConnectionString"),
          sql => sql.MigrationsAssembly(assemblyThatContainsMigrations));
    })
    .AddOperationalStore(options =>
    {
      options.ConfigureDbContext = builder =>
        builder.UseSqlServer(Configuration.GetConnectionString("IdpDbConnectionString"),
          sql => sql.MigrationsAssembly(assemblyThatContainsMigrations));
    });
    
}

Ha ezzel megvagyunk, indítsuk el a migrationt parancssorból. A PersistedGrantDbContext és a **** az IdentityServer4.EntityFramework package-ben találhatók. A -c megadja, hogy melyik DbContextet szeretnénk használni, az -o pedig, hogy melyik mappába várjuk az outputot.

dotnet ef migrations add InitialPersistedGrantMigration -c PersistedGrantDbContext -o Data/Migrations/IdentityServer/PersistedGrantDb
dotnet ef migrations add InitialConfigurationMigration -c ConfigurationDbContext -o Data/Migrations/IdentityServer/ConfigurationDb

Miután rendben lefutottak a migrationök, készen áll az alkalmazásunk az SQL Serverrel történő használatra. Jelenleg viszont üres ez az adatbázis, úgyhogy célszerű lenne feltölteni az in-memory adatokkal. Hozzunk létre a Startup.cs-ben egy új metódust, amiben átmigráljuk az adatokat memóriából az SQL Serverre. Ha paraméterben átadjuk az IApplicationBuildert, akkor elérjük a regisztrált service-eket. A CreateScope metódus egy IServiceScope-ot ad vissza, ami lehetővé teszi a függőségek feloldását ebben a scope-ban.

Ezután biztosítjuk, hogy migration biztosan végbement, ezután pedig a Config.cs-ben létrehozott metódusok segítségével végimegyünk az in-memory objektumokon és hozzáadjuk őket az adatbázishoz:

private void MigrateFromInMemoryToSqlServer(IApplicationBuilder app)
{
  using (var scope = app.ApplicationServices.GetService<IServiceScopeFactory>().CreateScope())
  {
    scope.ServiceProvider.GetRequiredService<PersistedGrantDbContext>().Database.Migrate();

    var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ConfigurationDbContext>();
    context.Database.Migrate();

    if (!context.Clients.Any())
    {
      foreach (var client in Config.GetClients())
      {
        context.Clients.Add(client.ToEntity());
      }

      context.SaveChanges();
    }

    if (!context.IdentityResources.Any())
    {
      foreach (var identityResource in Config.GetIdentityResources())
      {
        context.IdentityResources.Add(identityResource.ToEntity());
      }

      context.SaveChanges();
    }

    if (!context.ApiResources.Any())
    {
      foreach (var apiResource in Config.GetApiResources())
      {
        context.ApiResources.Add(apiResource.ToEntity());
      }

      context.SaveChanges();
    }

  }
}

Ezután nincs más dolgunk, mint meghívni a fenti metódust a Configure-ban:

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
  MigrateFromInMemoryToSqlServer(app);
  
  ...
}

Ha lefutott a migration, célszerű a kódot eltávolítani, ugyanis a későbbiekben erre már nem lesz szükségünk. Ugyanígy a ConfigureServices metódusban törölhetjük az AddInMemory...() hívásokat, ugyanis ezek már az adatbázisból fognak történni.

Az IDP-nk már össze van kötve az adatbázissal, viszont a felhasználók továbbra is kódból kerülnek hozzáadásra. Egy következő bejegyzésben megnézzük, hogy hogyan lehet in-memory user store helyett az ASP.NET Core Identity-t használni a felhasználókezelésre.