Tudományos számítások Pythonban NumPy, SciPy alapok

Published on 15 January 2019

A régi blog hagyatékából....


Tudományos számítások Pythonban való elvégzésére két kiváló kiegészítő csomagot találunk. A NumPy modullal lehetővé válik a munkavégzés nagy, többdimenziós tömbökkel és mátrixokkal. A SciPy tovább bővíti a NumPy funkcionalitását olyan matematikai eljárásokkal, mint integrálás, differenciálegyenletek megoldása, regresszió, Fourier-transzformáció, optimalizáció. Ez a két csomag nem alaptartozéka a Pythonnak, külön telepítendők. Letölthetők innen:

A NumPy legfontosabb objektumai a homogén, többdimenziós tömbök. A tömb (array) olyan adatszerkezet, amely azonos típusú elemek egy sorozatának tekinthető, és elemeit a sorszámukon (index) keresztül érhetjük el. A tömbök tulajdonképpen tekinthetők listáknak a következő megszorításokkal: Minden elemüknek azonos típusúnak kell lenniük (pl. integer, float vagy komplex számok), az elemek számát előre ismerni kell, utólag ez nem módosítható. Ha a tömbelemek több index megadásával címezhetők meg, akkor több dimenziós tömbről beszélünk. Több lehetőségünk is van tömbök létrehozására. Az első módszer egy tömb létrehozása listából vagy tuple-ből az array függvénnyel:

import numpy as np
sample_list = [1,2,0,1,1]
sample_array = np.array(lista)
sample_array
array([1, 2, 0, 1, 1])

Kétdimenziós tömbök létrehozása a következő módon lehetséges:

two_dimensional = np.array( ((11, 12, 13), (21, 22, 23), (31, 32, 33)) )
two_dimensional
array([[11, 12, 13],
    [21, 22, 23],
    [31, 32, 33]])

Háromdimenziós tömbök létrehozására is van lehetőségünk:

haromdimenzios = np.array( ( ((111,112), (121,122) ), ((211,212),(221,222)) ) )
haromdimenzios
array([[[111, 112],
    [121, 122]],

    [[211, 212],
    [221, 222]]])

Az ndim metódussal megtudhatjuk egy tömbről, hogy hány dimenziós. Pythonban a dimenziót rangnak nevezzük. A shape metódus megadja a tömb dimenzióit. Egy n sort és m oszlopot tartalmazó tömb n x m dimenziós. A size metódus segítségével megkapjuk a tömb elemeinek a számát. Nézzünk ezekre is példát! Az előző kétdimenziós tömbre alkalmazzuk a fenti metódusokat:

two_dimensional.ndim
2
two_dimensional.shape
(3, 3)
two_dimensional.size
9

Gyakran előáll olyan helyzet, amikor a tömb elemeit nem ismerjük, de a tömb méretét igen. Szerencsére rendelkezésünkre áll néhány függvény, amelynek a segítségével egy általunk megadott dimenziójú tömböt feltölt 0-kal (zeros függvény), 1-ekkel (ones függvény), vagy véletlen számokkal (random függvény):

np.zeros( (2, 3) )
array([[ 0., 0., 0.],
    [ 0., 0., 0.]])
np.ones( (2, 2, 3) )
array([[[ 1., 1., 1.],
    [ 1., 1., 1.]],

    [[ 1., 1., 1.],
    [ 1., 1., 1.]]])
np.empty( (2, 2) )
array([[ 1.74520692e-292,  1.74529866e-292],
    [ 6.73539535e-291,  1.67070026e-163]])

Jó, ha még két függvényt megjegyzünk, amelyek segítségével tömböket tölthetünk fel. Ezek az arange(eleje, vége, lépésszám), valamint a linspace(eleje, vége, elemszám):

np.arange(0, 5, 0.5)
array([ 0. , 0.5, 1. , 1.5, 2. , 2.5, 3. , 3.5, 4. , 4.5])
np.linspace(0, 5, 8)
array([ 0.    , 0.71428571, 1.42857143, 2.14285714, 2.85714286,
    3.57142857, 4.28571429, 5.    ])

A tömbökkel végzet aritmetikai műveletek elemenként történnek, azaz például összeadás esetén az egyik tömb 1,2 indexű elemét a másik tömb 1,2 indexű elemével adjuk össze. Szorzásnál szintén így működik, viszont a dot függvény segítségével a mátrixszorzatukat kapjuk meg (a mátrixokról később lesz még szó):

a = np.array ( [10, 30, 70] )
b = np.array ( [5, 15, 35] )
a - b
array([ 5, 15, 35])
a ** 2
array([ 100, 900, 4900])
a < b array([False, False, False], dtype=bool) a < 30 array([ True, False, False], dtype=bool) x = np.array( [[1,1], [0,1]] )
y = np.array( [[2,0], [3,4]] )
x * y
array([[2, 0],
    [0, 4]])
np.dot(x, y)
array([[5, 4],
    [3, 4]])

A tömbök szeletelhetők, elemei indexeik alapján hozzáférhetők és elemeiken végigiterálhatunk. Az egydimenziós tömbök esetén ez lényegében megegyezik a listáknál tanult móddal. Többdimenziós tömbök esetén dimenziónként rendelkeznek egy-egy indexszel, amiket tuple-ként tudunk megadni. Nézzünk ezekre néhány példát:

sample_array = np.array( ((0, 1, 2, 3), (10, 11, 12, 13), (20, 21, 22, 23), (30, 31, 32, 33), (40, 41, 42, 43)) )
sample_array
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [10, 11, 12, 13],
    [20, 21, 22, 23],
    [30, 31, 32, 33],
    [40, 41, 42, 43]])
sample_array[4, 2]
42
sample_array[0:5, 3]
array([ 3, 13, 23, 33, 43])
sample_array[2:4, : ]
array([[20, 21, 22, 23],
    [30, 31, 32, 33]])

A sample_array[4, 2] esetén a 4-es indexű sor 2-es indexű oszlopának elemét kapjuk meg. A sample_array[0:5, 3] a 0. indexű sortól a 4. indexű sorok 3. indexű elemeit jelenti. A sample_array[2:4, : ] pedig a 2-3. sor összes elemét adja meg. Többdimenziós tömbök esetén az iterálás az első dimenzió, vagyis a sor (ez az első index) alapján történik. Ha elemenként szeretnénk végigiterálni, akkor a flat attribútum használata a megoldás:

for sor in sample_array:
  print(sor)

[0 1 2 3]
[10 11 12 13]
[20 21 22 23]
[30 31 32 33]
[40 41 42 43]

for elem in sample_array.flat:
  print(elem, end=' ')

0 1 2 3 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 40 41 42 43

Lehetőségünk van arra is, hogy egy tömb dimenzióit megváltoztassuk. Ezt több módon is megtehetjük. Az egyik lehetséges formája: sample_array.shape = (x,y). Ekkor egy x * y dimenziójú tömböt hozunk létre a sample_array tömbünkből. Ha nem szeretnénk végleg megváltoztatni a tömböt, akkor a reshape függvényt kell használnunk, ez ugyanis az argumentumként megadott dimenzióval adja vissza a tömbünket anélkül, hogy azt véglegesen megváltoztatná. Harmadik módszer a resize függvény, amely végérvényesen megváltoztatja a tömböt. A transpose függvénnyel pedig megcserélhetjük a tömb dimenzióit. Lássuk őket gyakorlatban:

sample_array.shape = (2, 10)
sample_array
array([[ 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21],
    [22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43]])
sample_array.resize(5, 4)
sample_array
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [10, 11, 12, 13],
    [20, 21, 22, 23],
    [30, 31, 32, 33],
    [40, 41, 42, 43]])
sample_array.reshape(10, 2)
array([[ 0, 1],
    [ 2, 3],
    [10, 11],
    [12, 13],
    [20, 21],
    [22, 23],
    [30, 31],
    [32, 33],
    [40, 41],
    [42, 43]])
sample_array
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [10, 11, 12, 13],
    [20, 21, 22, 23],
    [30, 31, 32, 33],
    [40, 41, 42, 43]])
sample_array.transpose()
array([[ 0, 10, 20, 30, 40],
    [ 1, 11, 21, 31, 41],
    [ 2, 12, 22, 32, 42],
    [ 3, 13, 23, 33, 43]])
sample_array
array([[ 0, 1, 2, 3],
    [10, 11, 12, 13],
    [20, 21, 22, 23],
    [30, 31, 32, 33],
    [40, 41, 42, 43]])

Mind a NumPy, mind a SciPy rendelkezik saját lineáris algebrai modullal. Azok tárgyalása egy későbbi poszt témája lesz, ebben a posztban a lineáris algebrai alapokról lesz szó. A NumPy segítségével könnyen össze tudunk adni két vektort. Matematikai tanulmányainkból tudjuk, hogy, ha adott két vektor, akkor az egyik vektor végpontjából indítjuk a másik vektort, és így az első kezdőpontjából a második végpontjába mutató vektort a két vektor összegvektorának nevezzük. Két vektor különbségét úgy kapjuk meg, hogy az egyikhez hozzáadjuk a másik ellentettjét. Ha az a és b vektort egy pontból indítjuk, akkor a b végpontjából az a végpontjába mutató vektor az a-b vektor. Ugyanilyen könnyen kiszámíthatjuk két vektor skaláris szorzatát (dot product), ami nem más, mint a két vektor hosszának és az általuk közbezárt szög koszinuszának szorzata:

image

De ugyanilyen egyszerű két vektor vektoriális szorzatának (cross product) a kiszámítása is, ahol az eredményvektor abszolútértéke a két vektor hosszának és a közbezárt szögük szinuszának szorzata, állása merőleges mind a-ra, mind b-re, valamint iránya olyan, hogy az a, b és c jobbsodrású vektorrendszert alkot:

image

Részletesen lásd a vektoriális szorzatról szóló Wikipedia szócikket! Nézzük ezeket NumPy-jal:

x = np.array([2, 6])
y = np.array([4, 1])
z = x + y
z
array([6, 7])
v = x - y
v
array([-2, 5])
x = np.array([-2, 3, 5])
y = np.array([-6, 7, 9])
np.dot(x,y)
78
x = np.array([0,0,1])
y = np.array([1,0,0])
np.cross(x,y)
array([0, 1, 0])
np.cross(y,x)
array([ 0, -1, 0])

Végül néhány megjegyzést tegyünk a mátrixokról is. A NumPy rendelkezik beépített matrix osztállyal, ami az array egy alosztálya, megörökli annak minden attribútumát és metódusát. A különbség az, hogy a mátrixok kifejezetten kétdimenziósak szemben az akárhánydimenziós tömbökkel. Általában szerencsésebb mátrixok esetén is a tömböket használni, de erről egy későbbi bejegyzésben lesz részletesen szó. Előnye a matrix osztálynak, hogy nem szükséges a dot függvény használata, ugyanis a * jel is mátrixszorzatot fog eredményezni:

x = np.array( ((7,4), (8, 5)) )
y = np.array( ((1,3), (-1, 5)) )
x * y
array([[ 7, 12],
    [-8, 25]])
np.dot(x, y)
array([[ 3, 41],
    [ 3, 49]])
x = np.matrix( ((7,4), (8, 5)) )
y = np.matrix( ((1,3), (-1, 5)) )
x * y
matrix([[ 3, 41],
    [ 3, 49]])