VBA alapok 3 tömbök

Published on 07 November 2014

Excel használata során biztosan felmerül az igény arra, hogy egyszerre nagy mennyiségű adatot tudjunk kezelni (egy egész sort vagy oszlopot vagy esetleg egy tartományt). A tömbök nem mások, mint azonos típusú adatok összetartozó sorozatai. Tömböket az eddig megismert módon deklarálhatunk: Dim <név>(<elemszám>) As <típus>. Értéket index alapján tudunk adni a tömb egyes elemeinek. Hozzunk létre egy tömböt, ami az 5 kedvenc programozási nyelvünket tartalmazza, majd iteráljunk végig ezen és írassuk ki az A1-A5 tartományba:

Sub firstArray()
  Dim line As Integer
  Dim languages(4) As String
  languages(0) = "VBA"
  languages(1) = "Java"
  languages(2) = "Python"
  languages(3) = "C#"
  languages(4) = "PHP"
  
  For line = 0 To 4
    Cells(line + 1, 1) = languages(line)
  Next  
End Sub

Feltűnhet, hogy a top 5 nyelvet listázzuk, mégis 4-et írtunk a tömb indexéhez. Ennek az oka az, hogy alapértelmezetten a VBA 0-tól indexel, vagyis az első elem a 0, a második az 1, a harmadik a 2, a negyedik a 3 és az ötödik a 4-es indexű elem. Ha ezen változtatni szeretnénk, mégpedig, hogy 1-től indexeljen, akkor arra van lehetőség az Option Base 1 utasítással, amit a kódunk legelején kell megadni, de ehelyett inkább szokjuk meg, hogy a programozási nyelvekben általában 0-tól történik az indexelés.

Lehetőségünk van többdimenziós tömbök létrehozására is. Nézzünk erre egy példát! Csináljunk egy 10x10-es szorzótáblát:

Sub szorzotabla()
  Dim tomb(1 To 10, 1 To 10) As Integer

  For kulsoCiklus = 1 To 10
    For belsoCiklus = 1 To 10
      tomb(kulsoCiklus, belsoCiklus) = kulsoCiklus * belsoCiklus
    Next belsoCiklus
  Next kulsoCiklus

  For kulsoCiklus = 1 To 10
    For belsoCiklus = 1 To 10
      Cells(kulsoCiklus, belsoCiklus) = tomb(kulsoCiklus, belsoCiklus)
    Next belsoCiklus
  Next kulsoCiklus
End Sub

Ebben a példában megfigyelhetjük azt is, hogy hogyan tudunk ciklusokat egymásba ágyazni. Első körben a tömbünket feltöltjük a szükséges értékekkel, a második körben pedig végigiterálunk a tömb elemein és a megfelelő cellákba elhelyezzük a megfelelő értékeket. A tömb deklarációjánál most manuálisan adtam meg, hogy az indexelés 1-től 10-ig menjen, hogy egyszerűbb dolgunk legyen a ciklusok használatában.


A mindennapi munka során nagyon gyakran lesz szükségünk a tömbjeink legkisebb és legnagyobb elérhető indexére. Erre használatos az LBound és UBound:

Sub bounds()
  Dim i As Integer, target As Variant
  target = Array("A1", "B2", "C3", "D4", "E5")

  For i = LBound(target) To UBound(target)
    Range(target(i)).Value = i
  Next i
End Sub

Egy többdimenziós tömb esetén (pl: Dim matrix(1 To 10, 1 To 25) As Integer) a következő módon kell lekérdezni: UBound(matrix, 1) és Ubound(matrix, 2). Az első értéke 10, a másodiké 25 lesz. Tehát Ubound(<tömb neve>, <tömb dimenziója>).


Felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha a tömb mérete folyamatosan változhat. Ennek kezelésére használhatjuk az úgynevezett dinamikus tömböket. A dinamikus tömbök méretét futásidőben a ReDim és a Preserve kulcsszavakkal változtathatjuk. A ReDim Preserve utasítás tulajdonképpen a tömb felső határát növeli, megtartva az addig belekerült értékeket is. Nézzünk erre is egy példát. Írassuk ki azoknak a füleknek a nevét, amik éppen ki vannak jelölve (Ctrl + jobb klikk a fülön):

Sub listSelectedSheets()
  Dim num As Integer
  Dim selected() As Variant
  Dim ws As Worksheet

  For Each ws In ActiveWindow.selectedSheets
    num = num + 1
    ReDim Preserve selected(num)
    selected(num) = ws.Name
  Next ws

  For num = 1 To UBound(selected)
    Cells(num, 1).Value = selected(num)
  Next num
End Sub