Python-programozás 9 Kivételkezelés

Published on 12 March 2013

A kivételek olyan anomáliák, melyek a programfutás során váltódnak ki. A kiváltódásnak több oka is lehet, például felhasználói hiba, logikai hiba vagy éppen rendszerhiba. Pythonban nemcsak hogy kiváltani, de kezelni is tudjuk a kivételeket. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi történjen a programunkkal, ha valami hibát észlel. Folytathatjuk a program futását a hibás változó kicserélésével, így a program nem ad hibaüzenetet a felhasználónak. Ekkor viszont a felhasználó egyáltalán nem értesül a problémáról, ezért egy esetlegesen hibás adatot is elfogad majd végeredményként. Ez a megoldás a lehető legrosszabb. Szerencsére a Pythonban lehetőségünk van hibák kiváltására. Kivételt kiváltani a raise utasítással tudunk. Váltsunk ki egy általános kivételt:

>>> raise Exception ('Általános kivétel')

Amennyiben szeretnénk, a kivételeket kezelni is tudjuk:

try:
  ...
except NameError:
  ...
except:
  print ('Nem várt kivétel')
else:
  print ('Nem lépett fel kivétel')
finally:
  print ("Ez mindenképpen végrehajtódik")

A parancsértelmező a program végrehajtása során kísérletet tesz a try blokkban lévő összes utasítás végrehajtására. Ha a try blokkban fellép egy kivétel, amit egy except ágban specifikáltunk, akkor a vezérlés annak az ágnak adódik. Egymás után több except ágat is megadhatunk, illetve ugyanabban az except utasításban több kivételt is elkaphatunk. Ekkor azonban a kivételeket egy tuple adatszerkezetben kell megadni. Lefutása után a try blokk után folytatódik a futás (nincs lehetőség folytatni a hibánál). Az else ág csak abban az esetben fut le, ha a try ágban nem váltódott ki kivétel. Egyfajta rendberakási lehetőségként a finally ág mindenképpen lefut, majd ezután a kivétel újra kiváltódik.

Nézzünk egy kis programot a kivételkezelésre:

def divide(x,y):
  try:
    result = x / y
  except ZeroDivisionError:
    print ("Nem oszthatsz 0-val!")
  else:
    print ("Az eredmény:", str(result))
  finally:
    print ("A finally ág mindenképpen végrehajtódik.")

A függvényünk elég egyszerű, semmi mást nem csinál, mint az argumentumként megadott első számot elosztja a másodikkal. Próbálkozzunk meg néhány esettel! Mi a helyzet akkor, ha 0-val szeretnénk osztani? A kódunk ezt kezelni tudja az except ágban, így egy hibaüzenetet kapunk, ami arról tájékoztat, hogy 0-val próbáltunk osztani, ezt pedig nem szabad. Most próbáljuk ki a következőt: oszd_el ('2','1')! Az osztási művelet nem értelmezhető stringeken, ilyen hibát azonban nem kezeltünk le egyetlen except ágban sem. Ilyenkor a Python elmegy egészen a hívási veremig, ahol megoldást keres a kivételre, ha ilyet nem talál, megszakítja a program futását, kiírja a kivételt és egy tracebacket, hogy hol is tartott a programunk. Ne felejtsük el azonban, hogy a finally ág ekkor is végrehajtódik!

>>> divide ('2','1')
A finally ág mindenképpen végrehajtódik.
Traceback (most recent call last):
 File "<pyshell#12>", line 1, in <module>
  oszd_el ('2','1')
 File "D:/kivétel.py", line 3, in oszd_el
  result = x / y
TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'str' and 'str'